Ubezpieczenie mienia osoby prawnej

Ubezpieczenie ryzyka biznesowego jest szczególnie potrzebne dla mniejszych firm, które w pierwszej kolejności odczuwają wszelkie zmiany na rynku. W końcu takie organizacje zazwyczaj nie mają dużych aktywów ani funduszy rezerwowych.

Polisa zapewnia firmie następujące korzyści

  • większą stabilność i niezależność;
  • większe szanse na uzyskanie kredytu w banku;
  • zmniejszenie podstawy opodatkowania.

W zależności od charakteru działalności osoby prawnej polisa może rekompensować szkody w mieniu należącym do samej organizacji lub do jej klientów. Może ona również obejmować życie i zdrowie pracowników oraz osób trzecich, na które mogą mieć wpływ działania ubezpieczonego.

Rodzaje ubezpieczeń gospodarczych

Polisa może obejmować ochronę od wielu niekorzystnych czynników, w zależności od życzeń klienta i zakresu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

  • Ochrona mienia (ruchomego i nieruchomego) przed klęskami żywiołowymi, wypadkami, kradzieżą itp. Na przykład, polisa ubezpieczeniowa dla restauracji może zrekompensować szkody w budynku i jego wnętrzu, sprzęcie kuchennym itp.
  • Ochrona ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje to odszkodowanie za utratę życia i zdrowia, mienia i straty finansowe. A rodzaje szkód podlegających odszkodowaniu mogą być bardzo różne, np. ubezpieczenie działalności prawniczej obejmuje ochronę przed utratą lub uszkodzeniem dokumentów, nieumyślnym wprowadzeniem klienta w błąd itp.
  • Ochrona przed przerwami w działalności gospodarczej. Na przykład, ubezpieczenie działalności hotelarskiej może obejmować szkody spowodowane awarią wodociągu, straty finansowe spowodowane zamknięciem hotelu na czas naprawy awarii oraz inne ryzyka związane z prowadzoną działalnością.

Jakie są korzyści z ubezpieczenia małej firmy w Avivie

Korzystne stawki (w przypadku jednoczesnej ochrony OC i działalności gospodarczej zastosowany zostanie współczynnik redukcyjny). Wygodna współpraca brak konieczności dokonywania oględzin urządzeń i nieruchomości w celu zawarcia umowy.

Bezpłatna obsługa klienta (infolinia i osobisty agent)

Firma ubezpieczeniowa Aviva (https://superpolisa.pl/partner/aviva/) oferuje wiele prostych i przejrzystych programów i taryf dla ochrony ubezpieczeniowej osób prawnych. Aby obliczyć wartość polisy ubezpieczeniowej dla firmy, skorzystaj z kalkulatora, osobistego agenta lub działu obsługi klienta dostępnego pod numerami podanymi na stronie internetowej.  Możesz dowiedzieć się, ile kosztuje polisa, dzięki kalkulatorowi online na stronie internetowej. Najbardziej aktualne i szczegółowe informacje o ubezpieczeniach na wypadek utraty działalności i innych rodzajach ochrony biznesu są zawsze dostępne pod telefonem.