Aviva lider wśród ubezpieczycieli w Polsce

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń (https://superpolisa.pl/partner/aviva/) została założona w Polsce w 1992 roku. Obsługuje łącznie ponad 3,5 mln klientów zarówno indywidualnych, jak i średnich oraz małych przedsiębiorstw. Wartość zarządzanych aktywów powierzonych przez klientów wynosi na chwilę obecną ponad 50 mld złotych. Głównym przedmiotem działalności spółki są ubezpieczenia na życie oraz inwestycje długoterminowe. Aviva posiada w swojej ofercie także inne polisy jak ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych, grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotne, a także fundusze inwestycyjne. Aviva wychodzi do klientów również z inną bardzo ciekawą ofertą, a mianowicie pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, które oferowane są za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez telefon. Za pomocą internetu Aviva sprzedaje ubezpieczenie Twoja Podróż, czyli polisę stanowiącą ochronę na wypadek zdarzenia losowego osoby przebywającej za granicą.

Polisa ubezpieczeniowa na życie w Aviva

Dzięki wykupieniu polisy na życie w Aviva klient zapewnia sobie wsparcie finansowe rodzinie, w momencie, gdyby osoba ubezpieczona poniosła śmierć. Jest to również gwarancja zapewnienia środków finansowych, wtedy gdy mamy problemy ze zdrowiem, a także w razie wypadku. Dzięki temu pakietowi klient może skorzystać z konsultacji lekarskiej bez żadnego wcześniejszego skierowania. Wszystko odbywa się w prywatnych placówkach medycznych, można skorzystać także z nielimitowanych bezpłatnych konsultacji porad internisty za pomocą telefonu. Aviva oferuje również zniżkę w wysokości 20% na badania genetyczne, a także 10% zniżkę na pakiet badań specjalistycznych, tak by móc zapobiec, jak najwcześniej wielu chorobą. W ramach zakupu jednej polisy ubezpieczyciel oferuje bezpieczenie na życie oraz zdrowej rodziny.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Z ogólnych warunków ubezpieczenia można dowiedzieć się szeregu istotnych rzeczy. Służą one przede wszystkim, aby wyjaśnić klientowi podstawowe pojęcia, tak by mógł zrozumieć agenta ubezpieczeniowego, który zaproponuje mu zakup polisy. Ubezpieczalnia podpowie również, w jaki sposób rozszerzyć zakres kupionej polisy. W jaki sposób można zmienić sumę polisy ubezpieczeniowej, a także, w jaki sposób ubezpieczyć zarówno zdrowie, jak i życie bliskiej osobie. Aviva w sposób szczegółowy pomoże zrozumieć jak otrzymać środki finansowe znajdujące się na polisę.

 

Ubezpieczenie na życie i zdrowie w Aviva

Aviva jest przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym, który swoją działalność rozpoczęła w Polsce w 1992 roku. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest oferta sprzedaży ubezpieczenia na życie dla klientów indywidualnych, a także inwestycji długoterminowych. Oprócz podstawowych produktów sprzedaje ubezpieczenia grupowe na życie, majątkowe ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, ubezpieczenia zdrowotne oraz fundusze inwestycyjne. Aviva ma również w swojej ofercie ubezpieczenia komunikacyjne sprzedawane za pomocą telefony lub poprzez internet. Ma w swojej ofercie ubezpieczenie dla osób podróżujących za granice.

Ubezpieczenia na życie

Aviva posiada w swojej ofercie ubezpieczenie na życie. Dzięki tej polisie klient zapewnia pełne wsparcie swoim bliskim w momencie, kiedy go zabraknie. Jest to także forma zabezpieczenia w przypadku wystąpienia choroby u ubezpieczonego, a także w momencie wypadku. Dzięki zawarciu umowy dodatkowej można polisę ubezpieczeniową rozszerzyć o dodatkowe elementy. Aviva wychodzi naprzeciw oczekiwaniu klientom, tak by zaspokoić wszystkie jego wymagani dotyczące ubezpieczenia. W przypadku pakietu dodatkowego klient ma zagwarantowaną konsultacje u lekarzy specjalistów, w prywatnych klinikach, etycznych bez czekania, bez żadnych kolejek, a także be z wcześniejszego skierowania. Klient ma możliwość również skorzystać z bezpłatnych konsultacji telefonicznej z lekarzem. Ubezpieczony może wykorzystać 20-procentowa zniżkę na zakup pakietu badan genetycznych. Może także skorzystać z 10-procentowej zniżki na zakup badan specjalistycznych, tak by zapobiec rozwijaniu się wielu chorób, ubezpieczyć życie zarówno swoje, jak i swojej rodziny. Wszystko to możliwe jest, wykupując jedną polisę.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu ubezpieczenia?

Dzięki możliwości rozszerzenia polisy ubezpieczeniowej klient może dołożyć dodatkowe elementy, które ochronią jego, jak i jego rodzinę. Ubezpieczony może zagwarantować sobie wypłatę środków finansowych oraz inną pomoc w momencie ciężkiej choroby, wypadku, niezdolności do wykonywania zawodu, leczenia w szpitalu u specjalisty, również w zagranicznej klinice. Aviva oferuje dodatkowe rabaty w przypadku zakupu dodatkowego pakietu. Aby otrzymać środki finansowe, klient musi wysłać odpowiednie dokumenty do ubezpieczalni.

Ubezpieczenie mienia osoby prawnej

Ubezpieczenie ryzyka biznesowego jest szczególnie potrzebne dla mniejszych firm, które w pierwszej kolejności odczuwają wszelkie zmiany na rynku. W końcu takie organizacje zazwyczaj nie mają dużych aktywów ani funduszy rezerwowych.

Polisa zapewnia firmie następujące korzyści

  • większą stabilność i niezależność;
  • większe szanse na uzyskanie kredytu w banku;
  • zmniejszenie podstawy opodatkowania.

W zależności od charakteru działalności osoby prawnej polisa może rekompensować szkody w mieniu należącym do samej organizacji lub do jej klientów. Może ona również obejmować życie i zdrowie pracowników oraz osób trzecich, na które mogą mieć wpływ działania ubezpieczonego.

Rodzaje ubezpieczeń gospodarczych

Polisa może obejmować ochronę od wielu niekorzystnych czynników, w zależności od życzeń klienta i zakresu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

  • Ochrona mienia (ruchomego i nieruchomego) przed klęskami żywiołowymi, wypadkami, kradzieżą itp. Na przykład, polisa ubezpieczeniowa dla restauracji może zrekompensować szkody w budynku i jego wnętrzu, sprzęcie kuchennym itp.
  • Ochrona ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje to odszkodowanie za utratę życia i zdrowia, mienia i straty finansowe. A rodzaje szkód podlegających odszkodowaniu mogą być bardzo różne, np. ubezpieczenie działalności prawniczej obejmuje ochronę przed utratą lub uszkodzeniem dokumentów, nieumyślnym wprowadzeniem klienta w błąd itp.
  • Ochrona przed przerwami w działalności gospodarczej. Na przykład, ubezpieczenie działalności hotelarskiej może obejmować szkody spowodowane awarią wodociągu, straty finansowe spowodowane zamknięciem hotelu na czas naprawy awarii oraz inne ryzyka związane z prowadzoną działalnością.

Jakie są korzyści z ubezpieczenia małej firmy w Avivie

Korzystne stawki (w przypadku jednoczesnej ochrony OC i działalności gospodarczej zastosowany zostanie współczynnik redukcyjny). Wygodna współpraca brak konieczności dokonywania oględzin urządzeń i nieruchomości w celu zawarcia umowy.

Bezpłatna obsługa klienta (infolinia i osobisty agent)

Firma ubezpieczeniowa Aviva (https://superpolisa.pl/partner/aviva/) oferuje wiele prostych i przejrzystych programów i taryf dla ochrony ubezpieczeniowej osób prawnych. Aby obliczyć wartość polisy ubezpieczeniowej dla firmy, skorzystaj z kalkulatora, osobistego agenta lub działu obsługi klienta dostępnego pod numerami podanymi na stronie internetowej.  Możesz dowiedzieć się, ile kosztuje polisa, dzięki kalkulatorowi online na stronie internetowej. Najbardziej aktualne i szczegółowe informacje o ubezpieczeniach na wypadek utraty działalności i innych rodzajach ochrony biznesu są zawsze dostępne pod telefonem.